Uuden asunnon hinta

Uudisasunnon hinta koostuu kahdesta osasta: myyntihinnasta ja yhtiölainaosuudesta, mitkä yhdessä = velaton hinta.

  • Myyntihinta = kauppahinta = summa, jonka ostaja maksaa asunnon myyjälle eli uudiskohteessa rakennusliikkeelle
  • Velaton hinta = myyntihinta + yhtiölainaosuus

Myyntihintaa ei voi maksaa kaupanteon yhteydessä kerralla, vaan rakennushankkeen etenemisen mukaan. Kaupan teossa maksetaan yleensä n. 10% kauppahinnasta, loppuosa kauppahinnasta maksetaan rakentamisen aikana n. 6-7 erässä. Koko kauppasumma tulee olla maksettuna ennen kohteen valmistumista. Jokaisen kohteen osalta tehdään maksuerätaulukko, jonka mukaan maksaminen etenee. Kauppakirjaan on merkitty maksuerät ja niiden eräpäivät.

Varainsiirtoveron maksaminen

Uuden asunnon ostajan tulee maksaa myös varainsiirtovero. Varainsiirtoveroa maksetaan kaikista asunto- ja kiinteistökaupoista. Asunto-osakkeesta maksetaan varainsiirtoveroa 2% asunnon velattomasta hinnasta. Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Varainsiirtoveroilmoitus

Uuden asunnon ostajan tulee toimittaa varainsiirtoveroilmoitus Verohallintoon kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta. Mikäli kaupat tehdään rakennusaikana, tulee varainsiirtoveroilmoitus toimittaa kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Omistusoikeus siirtyy, kun koko kauppasumma on maksettu. Asunnon ostaja maksaa varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella kotikunnan veroviraston tilille. Ilmoituksen antamisen yhteydessä on esitettävä kuitti tai muu selvitys maksetusta verosta ja kauppakirja tai muu luovutussopimus. Ilmoitus voidaan lähettää myös postitse. Ilmoitus varainsiirtoveron maksusta tehdään myös isännöitsijälle, joka valvoo maksuja ja merkitsee ostajan maksun tapahduttua taloyhtiön osakasluetteloon. Varainsiirtoveroilmoituksen ja maksuohjeet saat kaupan teon yhteydessä asuntomyynnistämme.