<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=216656025545213&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vaikuttavaa talotekniikkaa

Meiltä saat osaamista ja kokemusta, johon voit luottaa. Kuljemme alan kehityksen kärjessä ja otamme jo suunnitteluvaiheessa huomioon koko kohteen käyttöiän. 

Energiakulutus hallintaan

MaxBuild Talotekniikka Oy on vastuullinen yhteistyökumppani, kun haluat parantaa kiinteistösi energiankulutuksen hallintaa tai muuten rakentaa ja kehittää toimintaympäristösi laatua ja tehokkuutta.

Kattava palvelupaketti

Talotekniikkapalvelumme kattavat kaikki talotekniikan rakennuttamistehtävät: Saneeraus- ja uudisrakentamisen lämpö-, vesi-, ilma- ja automaatiotyöt.

Yksilölliset tarpeet huomioidaan

Toteutamme laajatkin putkiremontit aikataulussa, sujuvasti ja joustavilla resursseilla -asiakkaiden yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden.

Kustannustehokkuutta

MaxBuild Talotekniikka on erinomainen valinta, kun haluat toteuttaa projektisi kustannustehokkaasti, sillä pystymme varmistamaan kilpailukykyiset hinnat materiaalihankinnoissa. Takaamme erinomaisen toimitusvarmuuden. Vankan asiantuntemuksen ansiosta löydämme toimivat ratkaisut myös yllättävissä ja muuntuvissa tilanteissa.

Nykyaikaista tekniikkaa

Suunnittelemme ja toteutamme kaikki projektit huolellisestinykyaikaista tekniikkaa ja toimintamalleja hyödyntäen, yhdessä asiakkaan/tilaajan kanssa.

Laadukkaat materiaalit ja menetelmät

Käyttämämme materiaalit ja menetelmät ovat aina standardien mukaisia ja tyyppihyväksyttyjä, sekä materiaalitoimittajien ohjeiden mukaan asennettuja.

Mitä on talotekniikka? 

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka kattaa myökiinteistön energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset, sekä tilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvät tekijät.
 

Ilma, vesi, lämpö, energia, valo ja tieto

Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet. Näitä ovat muun muassa ilman, veden, lämmön, energian, valon ja tiedon välittäminen, sekä turvallisuus- ja liikkumispalvelut. Keskeisen osan tästä tekniikasta muodostavat LVI-tekniikka (lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka) ja sähkötekniikka.
 

Jäähdytys, kulunvalvonta, tele, data ja palontorjunta

Talotekniikkaan luetaan myös jäähdytys-, kulunvalvonta-, tele- ja data- sekä palontorjuntajärjestelmät. Rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvää ohjausautomaatiota kutsutaan rakennusautomaatioksi.
 

Kaikki urakkamallit käytössä

Toteutamme työt joustavasti joko pääurakkana, kokonaisurakkana, tavoite- ja kattohintaurakkana tai laskutustyönä. Asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt sekä julkisen sektorin toimijat. Tutustu MaxBuild Talotekniikan referensseihin ja tilaa ammattitaitoiset LVIA-palvelut meiltä!