MaxBuild-konserni

MaxBuild Oy on suomalainen perheyritys, joka perustettiin vuonna 2008 palvelemaan korjaus- ja uudisrakentamisen asiakkaita. Myöhemmin vuonna 2012 emoyhtiön alle perustettiin MaxBuild Talotekniikka Oy. Vuonna 2018 emoyhtiön alle siirrettiin uudisrakentamisen liiketoiminta uuteen MaxBuild Uudistuotanto Oy -nimiseen yhtiöön sekä korjausrakentamisen liiketoiminta uuteen MaxBuild korjausrakentaminen Oy -nimiseen yhtiöön.

Liiketoiminta

MaxBuild-konserni toteuttaa vuosittain useita suuria korjausrakentamisen kohteita, mm. linjasaneerauksia. Uudispuolella yritys rakentaa vuosittain satoja asuntoja kerros-, rivi- ja erilliskohteita, mitkä sijoittuvat pääosin Uudellemaalle.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 n. 25 milj.€, joka uusien projektien myötä tulee kasvamaan vuosittain n. 20 - 25%. Tällä hetkellä MaxBuild konserni työllistää n. 50 vakituista työntekijää ja n. 200 henkilöä ulkopuolisten palveluntarjoajien kautta.

Keskisuuri toimija

Keskisuurena rakennusalan toimijana MaxBuild ottaa toiminnassaan huomioon myös muut ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttavat tekijät ja niiden asettamat vaatimukset, huomioi ympäristöasiat, maksaa veronsa Suomeen ja tukee useita hyväntekeväisyyskohteita.

Kestävä kehitys

MaxBuild haluaa olla mukana viemässä vastuullisuutta eteenpäin ja toimia ympäristöä arvostavana kestävän rakentamisen suunnannäyttäjänä. Huomioimme päivittäisessä toiminnassa rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuuden, työturvallisuuden, hyvän liiketavan periaatteet ja harmaan talouden torjumisen.
 

Hallitus

  • Tom Brandt - Hallituksen puheenjohtaja
  • Kristo Herold - Konsernijohtaja
  • Mari Herold - Markkinointi- ja viestintäjohtaja
  • Petteri Kettunen - Talousjohtaja