Kestävä kumppanuussuhde

Verkostoituminen ei ole vain trendi, vaan se mahdollistaa valitsemaan parhaat mahdolliset tekijät jokaiseen työvaiheeseen. Vaikka meillä on pitkä kokemus rakentamisesta, emme rakenna kohteitamme yksin. Meille hyvät ja luotettavat yhteistyökumppanit ovat ensiarvoisen tärkeitä liiketoiminnan ja laadun takaamiseksi.Tavoitteena on molempien osapuolien etuja palveleva ja toisiaan tukeva kumppanuussuhde. 

Pitkäaikainen kumppanuus

Avoin kanssakäyminen, sopimuksista kiinni pitäminen ja keskinäisen luottamuksen saavuttaminen, on yhteinen etu, mikä mahdollistaa molempien osapuolten menestyksen ja kumppanuuden jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen.

Joustava yhteistyö

MaxBuild valitsee yhteistyökumppaninsa objektiivisin perustein, eivätkä henkilökohtaiset syyt vaikuta valintoihimme. Valinnat tehdään kumppanin laadun, luotettavuuden, hinnan, toimituskyvyn, sekä toimintatapojen perusteella. MaxBuild on reilu ja joustava yhteistyökumppani, joka toimii inhimillisesti toisia arvostaen.

Hyvä liiketoimintatapa

Edellytämme kaikilta kumppaniltamme MaxBuildin toimintatapojen mukaisten arvojen noudattamista, mikä tarkoittaa lakien ja säännösten, kansainvälisten ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien sekä ympäristöasioita koskevien säännösten noudattamista. Tällä haluamme varmistaa hyvän liiketoimintatavan koko toimitusketjussa ja tukea koko kentän kehittämistä yhä vastuullisempaan ja eettisempään suuntaan.

Kiinteistökehittäjä, suursijoittaja

MaxBuildin asiakkaana saat projektiisi sekä suuren että pienen toimijan edut: hyvän projektinhallinnan ja toimitusvarmuuden sekä joustavan organisaation ja ketterän toimintatavan eli kaiken sen mitä vaikuttavaan lopputulokseen vaaditaan. MaxBuildilla on vahva kokemus kerrostalon täyssaneerauksesta sekä kokonaisten kerrostalo- ja pientaloalueiden rakentamisesta. Parhaimpina referensseinämme toimivat kohteidemme tyytyväiset asiakkaat.

Toiminnan peruspilarit

Asiakastyytyväisyys, korkea laatu ja aikatauluissa pysyminen ovat toimintamme peruspilarit, joita edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme tavarantoimittajista aliurakoitsijoihin. Selkeät pelisäännöt ja aukoton yhteistyö tekevät MaxBuildista laadukkaan ja luotettavan kumppanin suuriin ja vaativiinkin projekteihin.